Sven Gunnar Gunnarsson

I söndags lämnade tyvärr vår partivän Sven Gunnar Gunnarsson oss. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, framförallt hos sin familj, men även hos oss i Socialdemokraterna i Lysekils kommun. Sven Gunnar har gjort stora insatser för både partiet och för vår kommun. Han har både varit ordförande i byggnadsnämnden och i kommunstyrelsen. Han var dessutom ordförande i kommunfullmäktige fram till efter valet 2018. Efter det har han fortsatt som ledamot i det kommunala bolaget…

Läs mer

Studiecirkel ”Vad vill vi med Lysekil i framtiden?”

Vi startar en studiecirkel där vi vill ge Er medlemmar möjlighet att komma med inspel och inspiration till socialdemokraternas nya valmanifest. Träffarna kommer att utgå ifrån nuvarande valmanifests rubriker. Cirkelledare kommer vara Agneta Blomqvist ihop med Anders C Nilsson. Anmälan och mer information hänvisas till studieorganisatören Agneta Blomqvist på Blomqvist.agneta@outlook.com eller 070-377 65 83. Plats: Rorkulten När: söndagar kl. 16.00-18.00 med start den 26 september. Så här ser upplägget ut: Träff 1 den 26 september…

Läs mer

Inför distriktskongressen

Nomineringar till distriktsuppdrag eller motion till distriktskongressen ska vara arbetarekommunens styrelse tillhanda senast 8 januari 2021. Vad är det jag kan nominera till? – Ombud till distriktskongressen på 1 år. – ledamot och ersättare i distriktsstyrelsen. – distriktsordförande. – vice ordförande i distriktsstyrelsen. – distriktskassör. – distriktets verkställande utskott. – distriktets valberedning. – ordinarie och ersättare i distriktets revision. – distriktets olika arbetsgrupper: internationella gruppen, studiegruppen, jämställdhetsgruppen, kyrkogruppen, seniorgruppen och medlemsvärvargruppen. Idag har Lysekil en…

Läs mer