Vår organisation

 

Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse med partiets stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut.

Arbetarekommunen ansvarar för:

opinionsbildning för partiets idéer och politik inom kommunen
kommunikation med väljare inom kommunen
valorganisationen i sitt verksamhetsområde
utveckling av politiken inom kommunen
val av politiskt förtroendevalda
utveckling av förtroendevalda
Utveckling av studieverksamheten
medlemsintroduktion
facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet
stöd för organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska föreningarna

Styrelsen är, då arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ.

Den socialdemokratiska föreningens uppgift

Den socialdemokratiska föreningen ansvarar för

opinionsbildning för partiet, dess idéer och politik
utformning av den lokala socialdemokratiska politiken i dialog med väljarna
medlemsmottagande, medlemsutveckling och medlemskontakter
utveckling av medlemskapets värde.

Kommentarer inaktiverade.