Anders C. Nilsson

Varför blev du socialdemokrat?

Under högstadiet så såg vi en film på bio om fattigdom. Efteråt diskuterade en moderat riksdagsledamot filmen och hur moderaternas samhällsbild ser ut. Kände att jag inte jag delade hans bild.

Som dyslektiker i skolan insåg man att alla inte har samma möjlighet, hur hårt man än kämpar. Ibland måste samhället hjälpa till extra mycket för att alla ska lyckas. Alla har ett eget ansvar att försöka lyckas, men samhället måste finnas där och stötta de som behöver extra hjälp. Vare sig det gäller i skolan eller få möjlighet till jobb och så vidare. Dina föräldrars bakgrund och förutsättningar får aldrig vara avgörande för om du lyckas eller ej.

Vilken fråga brinner du för?

På kommunnivå är det en skola för alla där skolan har personal som kan hjälpa barn och ungdomar att lyckas, oberoende av förutsättningar hemifrån. Det är en skola som tar helhetsgrepp för att lyckas som exempelvis läxhjälp och digitalisering av skolan så elever får rätt hjälpmedel. Sen är det viktigt i förskola och skola att det finns personal som barn och ungdomar har förtroende för och kan prata med om det skulle behövas. En meningsfullt fritid för barn och ungdomar som exempelvis fritidsgårdar, fotbollsplaner och musikarenor mm.

På regionnivå 

Västra Götaland har 49 olika kommuner och man kan inte jobba exakt likadant på varje ställe. Var du än bor skall du däremot ha samma rätt att få den vården man behöver. Ute i mindre kommuner kanske en mer mobil sjukvård finns där ambulanser har en nyckelroll. Skulle gärna vilja se en mobil röntgen i Fyrbodal som man har i grannlandet Norge. Så den mobila röntgen kommer till personen och personen slipper åka till sjukhuset. Att man fortsätter utveckla digitala ungdomsmottagningar, så ungdomar via telefon eller dator kan prata med ungdomsmottagningarnas personal. Bor man utanför Göteborg kan man inte alltid så lätt ta sig till de olika ungdomsmottagningarna. Kollektivtrafik ett annat viktigt område.

Kommentarer inaktiverade.