Stångenäs S-förening 2020

Styrelse 2020

Ordförande: Sven-Gunnar Gunnarsson
svengunnar.gunnarsson@gmail.com

V. ordförande: Anders Henriksson

Kassör/Sekreterare: Klas Mellgren

Ledamöter:

Christina Gustafsson

Ulf Nilsson

Kerstin Nicander

Per Olof Gustavsson

Styrelsesuppleanter;

Margareta Lundqvist

Carl Gustav Hallgren

Kristiana Johnsson

Bengt Berntsson

Jan Skarp

Kommentarer inaktiverade.