Fackliga utskottet

Under året har första steget påbörjats för bygga upp en fackligt-politiskt samverkan.
Kommittén har haft fyra möten. Ett led i träffarna har lett till att LO-distriktet i Väst Sverige
avser att starta lokal verksamhet i Lysekils kommun.

Utskottet består av följande personer:

Sammankallande: Anders C Nilsson
Övriga medlemmar: Ricard Söderberg.
Utöver detta har S-föreningen möjlighet att utse personer.
Utöver det har partidistriktet, LO, Kommunal, IF metall, Fastighets, Transport, Vision, Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och ABF utsedda företrädare.

 

Kommentarer inaktiverade.