Ny gång- och cykelväg invigd av Jan-Olof Johansson

Gång- och cykelvägen vid Evensås på Skaftö är något skaftöborna väntat på i många år. Idag invigdes vägen med en liten ceremoni på plats. Kommunstyrelsens presidium, Lars Björneld, Ronald Rombrant och Jan-olof Johansson var med vid invigningen. Jan-Olof Johansson berättade hur viktigt det är med gång- och cykelvägar ut många perspektiv och därefter förklarade han den nya gång- och cykelvägen invigd. Projektansvarige Börje Löfstrand från Lysekils kommun berättade att det kan verka enkelt att anlägga…

Läs mer