Verksamhetsplan 2023

Kalendarium 2023

  • Kampanj något/några tillfällen augusti-september
  • 7 augusti; styrelsemöte Ak
  • 4 september; Ak styrelsemöte
  • 11 september; Medlemsmöte med temat Region
  • 9 oktober; Ak styrelsemöte
  • 23 oktober; Medlemsmöte med temat Budget 2024 – inställt
  • 20 november; Ak styrelsemöte
  • 11 december; Medlemsmöte med aktuella politiska frågor

Verksamhetsplan 2023

Vi vill att Lysekil ska vara en plats där alla känner trygghet och framtidshopp. Barn och unga skall ha möjlighet till utbildning, arbete och att forma sina egna liv. Lysekil skall vara en kommun du vill återvända till efter avslutade studier. En kommun där du vill bo, arbeta och bilda familj.

Vårt hållbara samhälle skall bygga på tillit, gemenskap och solidaritet. Vi vill att samhället ska ha en tolerans för olikheter där vi skapar en snabb integration för de som vill bo och leva i Lysekil. Det är tillsammans vi kan utveckla Lysekil till det hållbara samhället. Tillsammans skapar vi den glädje och trygghet som får människor att trivas och vilja bidra till Lysekils utveckling.

Vi tar vara på förtroendet vi fått av våra väljare genom att:
– skapa en trygg och attraktiv boendemiljö.
– utveckla förutsättningarna för arbete och näringsliv.
– skapa en välfärd som räcker åt alla.
Vi är lyhörda och bygger demokrati och delaktighet genom att:
– underlätta för nya kommuninvånare att bli delaktiga i Lysekils samhällsliv.
– ta tillvara föreningslivets bidrag till samhällsutvecklingen.
– utveckla förutsättningarna för samspel mellan medborgarna/kommuninvånarna.
(Ur Valmanifest 2022 och program för ”Samverkande för ett hållbart Lysekil 2023-2026”)
Med detta som grund kommer vi att vara det naturliga valet för Lysekilsborna i valet 2022.

Övergripande mål 2023

”Det hållbara Lysekil” med utgångspunkt i Agenda 2030 i-riktning-mot-en-hallbar-valfard.pdf

Utifrån budgetförutsättningar kommer vi under 2023 att fokusera på

1. Välfärd som räcker till alla
2. Samverkan med föreningsliv
3. Näringsliv
4. Trygghet

Så här jobbar vi tillsammans

För att framgångsrikt synliggöra vårt politiska arbete ska vi alla vara insatta i vilka frågor som är prioriterade utifrån Verksamhetsplan 2023 och program för Samverkande för ett hållbart Lysekil. Det ska också vara tydligt vilka utmaningar vi står inför.  För att tillsammans driva vår politik framåt bygger vi en struktur och organisation som håller ihop.

Därför ska våra medlemsmöten bygga på aktuella frågor i politiken för att skapa delaktighet. Vi ska också kontinuerligt återkoppla till vårt valmanifest.

Vi ska dessutom arrangera intressanta och aktuella temamöten kopplat till våra politiska frågor.

Aktiviteter

Medlemsmöten utifrån kalendarium
Studiecirkel; Så möter S-politiken framtiden
Utveckla Facebook och hemsida
Kampanjer, utåtriktade aktiviteter

– 1: a maj;
– Augusti; Medlemsaktivitet
– Julmarknad

I övrigt gäller vad som anges i grundstadgar för arbetarekommuner.

Kalendarium 2023

-Kampanj något/några tillfällen augusti-september
-7 augusti styrelsemöte Ak
-4 september Ak styrelsemöte
-11 september Medlemsmöte med temat Region
-9 oktober Ak styrelsemöte
-23 oktober Medlemsmöte med temat Budget 2024 – inställt
-20 november Ak styrelsemöte
-11 december Medlemsmöte med aktuella politiska frågor

 

Kommentarer inaktiverade.