Inför distriktskongressen

Nomineringar till distriktsuppdrag eller motion till distriktskongressen ska vara arbetarekommunens styrelse tillhanda senast 8 januari 2021.

Vad är det jag kan nominera till?

– Ombud till distriktskongressen på 1 år.

– ledamot och ersättare i distriktsstyrelsen.

– distriktsordförande.

– vice ordförande i distriktsstyrelsen.

– distriktskassör.

– distriktets verkställande utskott.

– distriktets valberedning.

– ordinarie och ersättare i distriktets revision.

– distriktets olika arbetsgrupper: internationella gruppen, studiegruppen, jämställdhetsgruppen, kyrkogruppen, seniorgruppen och medlemsvärvargruppen.

Idag har Lysekil en ordinarie och en ersättare i distriktsstyrelsen och en i valberedningen beroende på vår medlemsstorlek.

Övriga uppdrag beror inte fördelning på storlek utan intresse.
Lysekil har 2 av 6 platser bland distriktets revisorer.

I 5 av 6 arbetsgrupper har Lysekil företrädare idag.

Nomineringarna och motioner skickas till: nomineringar@socialdemokraterna-lysekil.se

 

Kommentarer inaktiverade.