Inför distriktskongressen

Nomineringar till distriktsuppdrag eller motion till distriktskongressen ska vara arbetarekommunens styrelse tillhanda senast 8 januari 2021. Vad är det jag kan nominera till? – Ombud till distriktskongressen på 1 år. – ledamot och ersättare i distriktsstyrelsen. – distriktsordförande. – vice ordförande i distriktsstyrelsen. – distriktskassör. – distriktets verkställande utskott. – distriktets valberedning. – ordinarie och ersättare i distriktets revision. – distriktets olika arbetsgrupper: internationella gruppen, studiegruppen, jämställdhetsgruppen, kyrkogruppen, seniorgruppen och medlemsvärvargruppen. Idag har Lysekil en…

Läs mer