Motioner till Partikongressen 12-16 maj 2021

Motioner

Partiets grundorganisationer och medlemmar har möjlighet att skriva motioner till partikongressen.
Motion kan även väckas av partidistriktens styrelser.
Förslag kan även väckas av partistyrelsen och dess verkställande utskott och programkommissionen.

Motionerna bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett ämne.
Yrkanden sammanfattas i en eller flera att-satser.

Klicka på länken för att skicka motionen till arbetarekommunens styrelse senast 30/11 2020.

Innan motionen skickas till arbetarekommunen kan den behandlas av annan organisation som är ansluten till arbetarekommunen, till exempel en socialdemokratisk förening.

Arbetarekommunen kan antingen anta motionen som sin egen, besluta att sända in den som enskild eller avslå den. Särskilda yttranden tas inte med i kongresstrycket.

Motion som avslagits ska inte sändas till kongressen.

Motion ska efter behandling i arbetarekommunen läggas in i motionshanteringsprogrammet senast den 12 december 2020.
Systemet kommer att vara öppet mellan den 12 november och den 12 december.
Mer information om systemet kommer under hösten.
Samtliga motioner som skickas till kongressen 2021 måste läggas in i det särskilda systemet.

Motioner som kommer in för sent tas inte upp till behandling vid kongressen.
Observera att motioner som skickats med e-post eller brev inte räknas som inregistrerade.
Samtliga motioner jämte partistyrelsens utlåtande och övriga förslag är partidistrikten, arbetarekommunerna och kongressombuden tillhanda senast den 31 mars 2021.

Med vänliga hälsningar

SOCIALDEMOKRATERNA I FYRBODAL

Kommentarer inaktiverade.