Motioner till Partikongressen 12-16 maj 2021

Motioner Partiets grundorganisationer och medlemmar har möjlighet att skriva motioner till partikongressen. Motion kan även väckas av partidistriktens styrelser. Förslag kan även väckas av partistyrelsen och dess verkställande utskott och programkommissionen. Motionerna bör skrivas koncentrerat och kortfattat och bör endast behandla ett ämne. Yrkanden sammanfattas i en eller flera att-satser. Klicka på länken för att skicka motionen till arbetarekommunens styrelse senast 30/11 2020. Innan motionen skickas till arbetarekommunen kan den behandlas av annan organisation som…

Läs mer