Sommarläsning, del 3 juli

JAN-OLOF JOHANSSON                                                                        20 juli 2020

 

SOMMARLÄSNING OM VÅRENS HÄNDELSER

DEL 3

 

Så här dags ska väl solbrännan svida och makrillen vara uppäten. Så slå dig ner i soffan och fördjupa dig i den tredje delen av vår spännande sommarläsning om vårens politiska händelser i Lysekils kommun. Den tredje delen handlar som årets budgetprocess.

 

Budgetprocessen

Kommunens budget för nästa år arbetas fram under våren och lämnas till de politiska partierna i maj. I början av juni beslutar kommunstyrelsen om ett förslag till budget för 2021 som kommunfullmäktige fastställer i slutet av juni. På grund av den osäkra framtiden för kommunernas ekonomier som uppstått till en följd av Corona så har man i en del kommuner enats om så kallad ”borgfred” om budgeten. Borgfred innebär att man kommer överens om att lägga de partipolitiska skiljaktigheterna åt sidan och komma överens om en gemensam budget utifrån det budgetunderlag som förvaltningen tagit fram.

Ett förslag om borgfred lades fram av Moderaternas gruppledare vilket vi tillsammans med våra samverkanspartier sade ja till och bjöd in samtliga partier till ett möte. Två partier, Lysekilspartiet och Kommunistiska partiet, var emot förslaget och skulle gå till fullmäktige med egna förslag på budget. Samtliga andra partier enades om att gå vidare med förslaget om borgfred men med tillägg om mer resurser till den nya arbetslivsförvaltningen för arbetet med åtgärder för att få ner försörjningsstödet. Jag uppdrog åt förvaltningen att ta fram ett sådant förslag vilket vi sedan lade fram som ett tilläggsförslag till kommunstyrelsen.

På kommunstyrelsens möte stod samtliga partier utom Lysekilspartiet och Kommunistiska partiet bakom förslaget till budget med tilläggsförslaget vilket vi då kunde gå vidare med till kommunfullmäktige.

Under fullmäktiges möte svängde dock Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna och röstade nu med Lysekilspartiet. Under fullmäktiges möte påstod plötsligt Lysekilspartiet att de hittat ytterligare 10 miljoner kronor extra att använda sig av, en summa som inget annat parti kände till eller hade tillgång till. Det är tydligt att denna trepartiallians som vuxit fram i oppositionen har mycket att samarbeta om och att de hellre spelar ett slags spel än deltar i ett arbete med att leda kommunen.

Omsvängningen gjorde att vi yrkade på återremiss och skjuter på budgetbeslutet tills i höst. Därmed ger vi också oss själva en möjlighet att lägga fram en budget som inte bygger på borgfred utan på den politiska vilja som formats av oss och våra samverkanspartier. En spännande fortsättning följer i höst.

Kommentarer inaktiverade.