Sommarläsning, del 2 juli

JAN-OLOF JOHANSSON                                                                        13 juli 2020

 

SOMMARLÄSNING OM VÅRENS HÄNDELSER

DEL 2

Du har väl inte somnat där i solstolen! Eller är du nere och öser båten? Så här under sommarperioden uppdaterar vi dig om politiska händelser under våren och försommaren i Lysekils kommun. Här kommer den andra delen som handlar om den oro som åter tagit fart i Lysekils tätort.

Oron i staden

Som en följd av Covid-19 pandemin har polismyndigheten märkt av en ökad social oro i hela länet. I vår kommun har vi haft ett antal incidenter bland barn och ungdomar som är helt oacceptabla både för oss och för folk i allmänhet. Men för att få lite balans i den debatt som ibland flammar upp så är enligt polisen oron i Lysekil långt ifrån den nivå man sett i de större kommunerna i Trestad eller i storstaden Göteborg.

Under våren har vi successivt ökat på med mer resurser i kommunens trygghetsarbete. Alla förvaltningar och även de kommunala bolagen är involverade i detta arbete. Föreningslivet som t.ex. ABF och idrottsföreningar är engagerade med extra aktiviteter och privatpersoner som vill hjälpa till har deltagit med trygghetsvandringar. Vi har mer kommunal personal än vanligt ute på stan under sena eftermiddagar, kvällar och nätter. Under sommaren deltar även gästhamnens hamnvärdar i arbetet. Efter att vi haft incidenter där vår personal har konfronterats har kommunen ansökt hos polisen om att få sätta in säkerhetsvakter i norra hamnen. Vi har även ansökt om kamerabevakning på platser som upplevs otrygga.

Lysekilspartiet försöker med Moderaterna och Sverigedemokraterna slå mynt av situationen och ta de popularitetspoäng man kan på problemen. Hårdare tag tillsammans med yrkande om pengar som ska anslås hit eller dit hör till förslagen som skallar från dessa tre partier. Plakatpolitik som kommunistiska partiets gruppledare kallar deras olika påhitt. I det läge vi befinner oss i behöver vi alla hjälpas åt med att ge en korrekt information till våra invånare. Vi behöver slå hål på föreställningar om att kommunen ska agera polis när dessa inte finns på plats, vi har inte de befogenheterna. Vi genomför de åtgärder som professionen anser ska genomföras och hanterar kostnaderna istället för att delta i populistiska utspel. I andra kommuner med större problem än hos oss visar de stora partigrupperna upp en enighet för att skapa förtroende i sådana här allvarliga frågor. Det verkar inte vara modellen för den största av vår kommuns oppositionsgrupp.

På kommunens hemsida publiceras information om det trygghetsarbete vi gör i kommunen. Där kan du även länka dig fram till information om de extra åtgärder vi satt in den senaste tiden.

Kommentarer inaktiverade.