Nomineringsprocess till nämnder och styrelser

Nu är det dags att tänka på att nominera till nämnder och styrelser!

Nomineringstopp: 15 oktober 2018

Skicka nomineringsmail till:  nominering@socialdemokraterna-lysekil.se

Arbetarekommunens styrelse vill att medlemmarna skickar in sina nomineringar innan 15 oktober till partiets interna valberedning.

Valberedningen utsågs på årsmötet den 12 mars, den består av 9 personer; Arbetarekommunens 7 ordinarie styrelseledamöter samt de två S-föreningarnas ordförande.

Målet är att valberedningens förslag presenteras den 12 november på medlemsmötet och antas på medlemsmötet den 3 december.

Nomineringsprocessen gäller ej två uppdrag, kommunfullmäktiges valberedning och kommunfullmäktigepresidiet.

Styrelsen fick  mandat på medlemsmötet den 17/9 2018 att nomineringarna till de två uppdragen hanteras av kommunfullmäktigegruppen ihop med arbetarekommunens styrelse.

Kommunfullmäktige kommer hantera detta den 18 oktober.
Förändringar till denna mandatperiod är att nämnderna och kommunstyrelsen går från 11 ledamöter och 11 ersättare till 9 ledamöter och 9 ersättare.
En annan förändring är att verksamhet från kommunstyrelsen flyttas över till fd byggnadsnämnden och som därmed döps om till samhällsbyggnadsnämnden.
Även en jävsnämnd kommer inrättas som hanterar de frågor som nya samhällsbyggnadsnämnden inte kan hantera pga jäv. Denna nämnd beräknas vara inne 4 gånger på ett år.

Vilka uppdrag som ska tillsättas finns att läsa på kommunens hemsida men här kommer några.

Några av uppdragen att nominera till:

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden

Jävsnämnden

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Kommunrevisor

Valnämnden

Lysekil Hamn

LEVA

Lysekilsbostäder

Havet Hus

Rambo

Mitt Bohuslän

Olika stiftelser

Äldreboendens kooperativa styrelse.

Kommentarer inaktiverade.