Socialdemokraterna i Lysekil sågar Lysekilspartiets budgetförslag

 

-Lysekilspartiet säger i sitt budgetförslag nej till för oss socialdemokrater viktiga politiska frågor som heltidsresan så att kommunens anställda får möjlighet att arbeta heltid. Att inte avsätta medel till heltidsresan är fullkomligt galet då heltidsresan är tvingande då detta ingår i avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting och fackförbundet Kommunal. Dessa kostnader kommer oavsett om kommunen tar höjd för detta eller inte, annars bygger man in ett underskott i budgeten redan från början. Utöver det säger de nej till S satsning på förebyggande verksamhet för barn och unga samt barnomsorg på obekväm arbetstid, säger Ricard Söderberg ordförande i socialdemokraterna.

-Från socialdemokraterna sida har det varit viktigt att framföra vad vi vill. Vi kommer aldrig få igenom all vår budgetpolitik om vi inte har egen majoritet och därför la vi fram ett kompromissförslag tillsammans med liberalerna med något mindre summor riktade till heltidsresan samt socialnämndens omställningsarbete. Förslaget innebär även ett högre överskott än vad vi förespråkade i vårt ursprungsförslag. Tyvärr fick vi inte stöd för det i kommunstyrelsen, säger kommunalrådet Jan Olof Johansson.

Det är förvisso bra att Lysekilspartiet går ut med sin budget så man kan granska den men vi är besvikna på deras förslag. Inte bara att de dribblar med siffror, de hittar på en siffra på en miljon kronor där de påstår att det blir dyrare att flytta verksamhetsansvar från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden och döpa om nämndens namn till samhällsbyggnadsnämnden. Ingen hållbar motivering redovisades vad de får denna miljon från redovisades på kommunstyrelsen heller. Tjänstemännen i kommunen har räknat på detta och det medför inga ökade kostnader. Den jävsnämnd som ska inrättas beräknas få en kostnad på 10 000 kr per år, inte 1 000 000 kr. Detta informerade även kommundirektören om vid kommunstyrelsens sammanträde.

De skriver också att de vill pausa arbetet med de fem utvecklingsmålen som är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar.

Utvecklingsmålen är:

•Barn och unga är vår framtid.

•Vi utvecklas genom lärande.

•Maritima Lysekil är en kraft att räkna med.

•Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö.

•Vi tar ansvar för miljön.

Två områden har haft riktade medel och de är:

”Barn och unga vår framtid” som bland annat har finansierat sommarjobb (feriejobben) i kommunen samt meningsfulla aktiviteter för barn och unga.

”Kom och upplev Lysekil och vår unika livsmiljö” där insatser för få igång byggandet av nya bostäder ligger under.

”Det sista är väl inte oväntat eftersom Lysekilspartiet sagt nej till nya ägardirektiv för Lysekilsbostäder innebärande att bolaget ska kunna ta upp lån för att bygga boende för våra kommuninvånare. De säger även nej till flera olika detaljplaner som skapar möjligheter till fler bostäder”, säger Anders C Nilsson, representant för socialdemokraterna i Lysekilsbostäders styrelse.

Kommentarer inaktiverade.