Tillsammans kan vi skapa ett tryggare Lysekil

Tillsammans kan vi skapa ett tryggare Lysekil
Vi socialdemokrater har i vårt valmanifest 2019-2022 tagit ställning till hur vi vill utveckla Lysekils kommun där bl a trygghetsfrågorna har fått en central roll.

Inför de närmaste fyra åren står vi inför utmaningen att skapa förutsättningar för att Lysekil skall vara en kommun som är trygg att leva och bo i.

Vi politiker tillsammans med övriga samhället har ett gemensamt ansvar för att skapa goda livsmiljöer för barn och unga. Offentlig sektor har möjligheter att påverka denna utveckling via barnomsorg och skola samt en meningsfull fritid. Vi måste också se till att vuxna personerna runt barnen och ungdomarna, framför allt föräldrarna, har förmåga att ta ansvar för och fånga upp de som är på fel väg.

Vi har idag både kompetent och engagerad personal i våra verksamheter för barn och unga som gör ett mycket bra arbete, både för insatser på dagtid och på fritid. Om vi till detta kopplar den ideella sektorn som med sin bredd och sitt engagemang kan fånga upp barns- och ungas intressen kan vi hitta en ny utvecklingsmodell för Lysekils kommun.

Lysekils politiker måste våga ta beslut för att se till att det finns resurser att fånga in denna utmaning för framtiden med fokus på barn och unga. För att bli framgångsrika i detta arbete kan det krävas omprioriteringar i budgeten.

En utveckling där innevånarna känner att man inte vågar röra sig fritt i Lysekil måste tas på stort allvar.
Lysekils politiker kan inte själva lösa detta utan det sker endast genom bred samverkan och gemensamt ansvarstagande.

Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar och säger i vårt valmanifest:

Vi vill att Lysekils kommun ska vara tryggt för alla. För oss går det före sänkta skatter.
Vi vill därför fortsätta att främja olika insatser för en attraktiv och trygg miljö. Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning.
Vi vill fortsätta stödja och utveckla samarbetet med polisen genom tex ”Trygghetsvandring”.

Vi vill ha ökad polisiär närvaro.
Anders C Nilsson (S)

Gruppledare Utbildningsnämnden samt valledare för socialdemokraterna i Lysekil

Kommentarer inaktiverade.