Kommunalrådet har ordet 2018-02-06

JAN-OLOF JOHANSSON

Starkt och positivt intresse för Lysekil

Med kraftig förkylning i regn och blåst fick jag åter igen äran att avsluta föregående år med nyårstal nere vid hamnen. I minnet av vad som hänt i landet under det gångna året pratade jag om det våld som pågår med terrorattacker och de dödsskjutningar med illegala vapen som vi kunnat följa i framför allt de större kommunerna. Men jag tog också upp hur aktiviteter som Me-too rörelsen och Pridefestivaler på ett positivt sätt förändrar såväl världen som vår omedelbara närhet så att alla accepteras och respekteras för den man är vilket skapar en värld som är bättre för oss alla.

Många positiva saker händer i vår kommun, bl.a. att vi får förfrågningar från olika företag om att etablera sig i vår kommun. Flera förfrågningar resulterar inte i en etablering och då kan det vara viktigt att använda detta på bästa sätt så att kommunen går stärkt ur situationen. Förfrågan om att etablera en ny djuphamn i Brofjorden är ett sådant ärende som också väcker andra företags intresse för Lysekil. Företaget som stod bakom förfrågan drog sig ur projektet med det är samtidigt som en av våra invånare sa, så här mycket reklam har inte kommunen fått sedan julkalendern spelades in i Lysekil.

Beskedet att forskningsfartyget Svea kommer att hamna i Lysekil är ytterligare en av de ljuspunkter vi har att se fram emot. Fartyget som beställts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kommer att byggas färdigt under 2018. Testturer ska sedan utföras innan Svea kommer till Lysekil under våren 2019 där hon kommer att ha sin hemmahamn vid Gullmarskajen. Inför Sveas ankomst ska VA, el och fjärrvärme installeras som ska kunna kopplas direkt till fartyget. En ny byggnad som ska också sättas upp. Förutom att Svea blir en stolthet för hela Lysekil för den också det goda med sig att den här delen av hamnen blir uppfräschad och moderniserad.

Intresset för Lysekil hänger samman med den bild vi skapar av vår kommun. Vi behöver ta vara möjligheterna när de erbjuds och lyfta fram det positiva i det som händer i vår kommun, då kommer intresset för Lysekil att vara fortsatt starkt.

Jan-Olof Johansson (S)

Kommunalråd, Lysekils kommun

 

Kommentarer inaktiverade.