Kostnadsminskningar och utveckling inom socialnämndens verksamheter

I fredagens upplaga av LysekilsPosten finns ett stort uppslag om Lysekilspartiets och Miljöpartiets sparförslag inom de sociala verksamheterna som borde få alla att höja på ögonbrynen. Samtidigt som de vill lansera ett projekt på två år för att minska kostnaderna inom socialnämnden med 40 miljoner kronor anklagar man de styrande partierna i Lysekil för att komma med sparprogram och ramnedskärningar. I artikeln kritiseras de styrande partierna i Lysekil ett antal gånger vilket vi inte fått chans att bemöta vilket vi också förvånas över.

Lysekilspartiets och Miljöpartiets idé är ganska enkel. Man har inga förslag på vad man vill förändra i verksamheten utan det ska våra tjänstemän ta fram. För att göra det får de 2,5 miljoner kronor per år under två år. Under den tiden ska de lansera ett projekt med handlings- och åtgärdsplaner där socialförvaltningens kostnader innan utgången av 2018 ska ha minskat med nästan 40 miljoner kronor enligt rapporten Kostnad per brukare (KPB-rapport).

Nu är det nog ingen hos oss i S, L, C eller M som tror att det skulle vara bra för Lysekils kommun att genomföra så kraftiga besparingar på så kort tid eller att socialförvaltningen efter att sådana åtgärdsplaner genomförts getts chansen att fokusera på utveckling och framtid, som Lysekilspartiet säger i artikeln. Vi inom de styrande partierna vet hur den s.k. KPB-rapporten bör användas. Rapporten i sig är inget komplett underlag för att kunna säga om olika verksamheter har ett högt eller lågt kostnadsläge. Först behöver analyser genomföras där man jämför resultaten i rapporten med faktiska förhållanden och analyserar orsaker till höga kostnader. Det arbetet pågår just nu inom socialförvaltningen med stöd av kommunens ekonomienhet. Analyserna ska leda fram till handlingsplaner där man ser att förändringar eller insatser behöver göras. Uppföljning sker under de två kommande åren i nya rapporter om KPB, kostnad per brukare.

Vi inom de styrande partierna i Lysekil har sedan vi tog över sett ett behov av att arbeta med de områden där vi har höga kostnader. Vi lägger också förslag som medför krav på effektivisering och en minskning av kostnaderna så man ska inte se allt i svart eller vitt. Vår åtgärd är just den nu framtagna KPB-rapporten som ska följas upp med handlingsplaner och förslag på åtgärder som ska tas fram i den ordinarie förvaltningsorganisationen med stöd av ekonomienheten. Vi anser att den här typen av uppgifter ska göras av de som har sitt dagliga arbete i verksamheten och inte av projektledare som kommer utifrån och pekar på vad som ska göras. Uppföljningen av rapporten med analyser, handlingsplaner och åtgärder kan då på ett effektivt sätt utföras som ett utvecklingsarbete och vitalisera organisationen istället för att användas som ett besparingspaket.

Socialdemokraterna i Lysekil

Jan-Olof Johansson, Christina Gustafson och Ricard Söderberg

Kommentarer inaktiverade.