Rapport från samt presentation av Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens möte 2019-01-09 Efter att Lars Björneld hälsat alla välkomna och talat om att vi måste vara tydliga, modiga och ha framtidstro, kom Stadsarkitekten Mats Karlsson in och berättade att vid byggnadsnämndens möte den 15/11 – 2018 fattade nämnden beslut om att neka bygglov för en fastighet på Gamla Kvarngatan (Smedjan). Beslutet överklagades omgående och inom en vecka hade Länsstyrelsen upphävt nämndens beslut då nämnden inte motiverat sitt skäl till avslag. Ärendet tas upp igen i…

Läs mer

Nomineringsprocess till nämnder och styrelser

Nu är det dags att tänka på att nominera till nämnder och styrelser! Nomineringstopp: 15 oktober 2018 Skicka nomineringsmail till:  nominering@socialdemokraterna-lysekil.se Arbetarekommunens styrelse vill att medlemmarna skickar in sina nomineringar innan 15 oktober till partiets interna valberedning. Valberedningen utsågs på årsmötet den 12 mars, den består av 9 personer; Arbetarekommunens 7 ordinarie styrelseledamöter samt de två S-föreningarnas ordförande. Målet är att valberedningens förslag presenteras den 12 november på medlemsmötet och antas på medlemsmötet den 3 december. Nomineringsprocessen gäller ej två uppdrag, kommunfullmäktiges…

Läs mer

Socialdemokraterna i Lysekil sågar Lysekilspartiets budgetförslag

  -Lysekilspartiet säger i sitt budgetförslag nej till för oss socialdemokrater viktiga politiska frågor som heltidsresan så att kommunens anställda får möjlighet att arbeta heltid. Att inte avsätta medel till heltidsresan är fullkomligt galet då heltidsresan är tvingande då detta ingår i avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting och fackförbundet Kommunal. Dessa kostnader kommer oavsett om kommunen tar höjd för detta eller inte, annars bygger man in ett underskott i budgeten redan från början. Utöver…

Läs mer