Sommarläsning, del 1 juli

Nyhetsbrev från Socialdemokraterna i Lysekil

Under sommaren kommer det en gång i veckan att komma ut ett nyhetsmail och även under vintern komma ut minst en gång i månaden. Finns de områden man vill ha mer info om så kontakta Anders C Nilsson.

JAN-OLOF JOHANSSON                                                                        6 juli 2020

SOMMARLÄSNING OM VÅRENS HÄNDELSER
DEL 1

Så här under sommaren har man lite mer tid att ägna sig åt läsning när man ramlat ner i solstolen eller fastnat mellan regnperioderna. Då kan det vara tillfälle att uppdatera sig om större politiska frågor under våren och försommaren i Lysekils kommun. Den första delen handlar om arbetet med Coronapandemin i vår kommun.

Coronapandemin
Coronapandemin ännu inte tagit den fart i vår kommun som vi befarat och planerat för under en längre tid. Kommunen arbetar aktivt med att informera allmänheten via vår hemsida och uppdaterar ständigt så fort det kommer något nytt. Varje onsdag spelar vi in en film som läggs upp på kommunens hemsida där jag informerar om utvecklingen under den senaste veckan. I slutet av förra veckan rapporterades i media om att Lysekils kommun är en av de kommuner som köpt in skyddsmateriel som felaktigt stämplats som godkända. Det är kommunen själv som upptäckt felet och kunnat plocka undan materialet innan det kom till användning. Även om detta kan du läsa på kommunens hemsida.
Provtagning av medarbetare i den kommunala verksamheter och i de kommunala bolagen samt räddningstjänsten pågår. Syftet är att få visshet i om medarbetare som är sjukskrivna med lindriga symtom kan återvända i tjänst om det bekräftas att de inte år smittade.
Staten har sagt att kommuner och regioner ska kompenseras för de kostnader som uppstår till följd av Covid-19. Vi har ännu inte sett det slutliga resultatet av detta men får hoppas det också kommer att ske, för kostnader har vi. En pålaga som staten har lagt på kommunerna är att inspektera krogar och restauranger för att se till att de följer de nya krav som ställts med anledning av Covid-19. För att en sådan inspektion ska bli effektiv görs det ofta på kvällar och helger i en situation då ensamarbete inte rekommenderas.
Tillsammans med alla kommuner längs Bohuskusten gick socialnämnden ut med att man inte erbjuder hemtjänst till fritidsboende som har beslut om hemtjänst i sina hemkommuner. I ett brev från alla kommunalråd i våra kustkommuner vädjade vi till socialministern om en tillfällig ändring i reglerna om hemtjänst till fritidsboende för att kunna hantera situationen vid en större smittspridning. Vår vädjan avslogs men resultatet har ändå blivit att vi och de flesta andra kommuner som deltog i skrivelsen avslår fritidsboendes begäran om hemtjänst.
Från förra veckan och framåt ska kommunerna lägesrapportera till Länsstyrelsen om hur vi bedömer att besökare och allmänhet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Den som vill kan bistå med iakttagelser och vänder sig då till vårt Kontaktcenter.

Även om vi i vår kommun klarat oss bra i jämförelse med andra är det viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, håll avstånd, undvik stora grupper o.s.v. Inget partajande på beachen alltså!

 

Nya medlemsförmåner hos Fonus och Familjens Jurist

Nya medlemsförmåner hos Fonus och Familjens Jurist Fonus ägarorganisationer har generösa förmåner hos Fonus och Familjens Jurist. Nu höjs de ytterligare, som en del av medlemsåterbäringen. Läs mer om våra medlemsförmåner här! Vi vill också passa på att önska en riktigt skön sommar! Trevlig läsning önskar Fonus Medlemskommunikation medlem@fonus.se

Läs mer

På gång i Mars

Uppdatering!

Vi byter till en större lokal för årsmötet 16 Mars 2020!

Med anledning av Coronaviruset som sprids i samhället har vi valt att vidta olika försiktighetsåtgärder inför årsmötet på måndag kl 18:30.

Vi har bytt lokal till Forum (Folket hus, Lysekil) så folk inte behöver sitta så nära varandra.

Vi uppmanar även medlemmar som uppvisar någon form av symptom att stanna hemma. 

Ytterligare rekommendationer kommer finnas på plats.

/Styrelsen